Kompaniýanyň tertibi

“Liaoning CBK Carwash Solutions Co., Ltd.” “Densen Group” -yň oňurga kärhanasydyr.Awtomatiki ýuwujy maşynlar üçin hünärmen gözleg we önümçilik kärhanasy, Hytaýda erkin awtoulag ýuwujy maşynlary öndüriji we satyjy.

Esasy önümler: Mugt awtomatiki awtoulag ýuwujy maşyn, Gantry garşy awtoulag ýuwujy maşyn, Gözegçiliksiz awtoulag ýuwujy maşyn, Tunel awtoulag ýuwujy maşyn, garşylykly awtobus ýuwujy maşyn, Tunel awtobus ýuwujy maşyn, Gurluşyk ulagy ýuwujy maşyn, ýörite awtoulag ýuwujy maşyn we ş.m. Kompaniýa gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik, hyzmat we satuwy birleşdirýär.Professional önümçilik tehnologiýasy, ösen önümçilik prosesi, çylşyrymly enjamlar we ajaýyp synag usullary bar.

Awtoulag ýuwmagyň adaty usulyny agdarmak

Biz hakda

c1
c2

Alty ýuwmak we ideg etmek

Pressureokary basyşly şassi we konsentratorlary arassalamak

Pressureokary basyşly burun, şassini, iki gapdalyndaky bedeni we çökündileriň tigir merkezini we beýleki enjamlary arassa ýuwup biler.Esasanam gyşda gar ereýän serişde, şassä ýapyşýan hapalar, wagtynda arassalanmasa, şassiniň poslamagyna sebäp bolar.

Dürli ýuwujy himiki serişdeleri 360 ° pürküň

L goly, ýuwulýan himiki serişdeleri awtoulag korpusynyň her bölegine deň derejede pürkmek üçin 360 gradus aýlanýan birmeňzeş tizligi kabul edýär, öli burçuny arassalamaz.Bedeniň hemme taraplaýyn arassalanmagy üçin fan şekilli suw orta polishing ulanylýar.

c13
c14
c4
c3

Energiýa - akylly aýlanýan pürküji awtoulag ýuwujy suwuklygy tygşytlaýar

Üýtgeşik tehnologiýa bilen ýokary basyşly suw ýoly süpürilmeýän awtoulag suwuklygyndan bölünýär we garaşsyz kiçi mehaniki gol, energiýa tygşytlamak bilen awtoulag ýuwulýan suwuklygyň dargamak täsirini gowulandyryp bilýän, atomlaşdyrylmadyk awtoulag suwuklygyny sepýär.E.lagym suwlaryny gaýtadan işlemek, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, aşa pes zyňyndylar we laýyk işlemek.

 Şampuny 360 ° derejesinde pürküň

L goly birmeňzeş tizlik, birmeňzeş meýdança we birmeňzeş basyş we janköýer şekilli usuly kabul edýärederGaryndynyň takyk dozasy soňra bedeniň üstüne deň derejede pürküldi, şol bir wagtyň özünde zyýansyzlandyrmak, aýna täsiriniň idegini hem tamamlap biler.

c12
c6
c15
c7

Açyk reňksuw mumy örtüginden goramak

Örtülen suw mumy, awtoulagyň üstünde molekulýar polimer gatlagyny emele getirip bilerboýag, goraýjy boýag, kislota ýagyşy bilen awtoulagda ok geçirmeýän penjek goýýan ýalygoramak, hapalanmaga garşy, daşarky çyzygyň eroziýa funksiýasy.

 

c9
c11

Gurlan gysylan howany guratmak ulgamy

Kir ýuwýan maşyna ornaşdyrylan 4 hereketlendiriji, dört silindr rozetkasy bilen howa akymyna gözegçilik etmek, ilkinji wezipe, bir topar ýel howasyny bölmek, awtoulag korpusynyň üstüni guratmak üçin howa akymyny yzarlamakdan soň ýel süýremesini azaltmak, ýeliň aýratynlyklaryny optimizirleýäris tizlik.

c8
c10

Amal ädimleri

微 信 截图 _20210428104349

Tehniki güýç

微 信 截图 _20210427103229
微 信 截图 _20210427103201

Esasy bölekler

微 信 截图 _20210428104638
微 信 截图 _20210428104754

Jikme-jik deňeşdirme

微 信 截图 _20210428104924

Arza

微 信 截图 _20210428104952

Biziň hödürleýän zatlarymyz

Öňdebaryjy dizaýn we amallar mirasy bilen gurlan “CBK Wash Soluction” enjamlar, desgalar we amallar boýunça öňdeligi eýeleýär.Önümlerimiz, iň kiçi göwrümden başlap, giňişleýin franşiza çözgüdine çenli her ädimde size goldaw berer.

微 信 截图 _20210427102600

Biz hakda has giňişleýin

微 信 截图 _20210428142823

Biz hakda bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi

Bizi hereketde synlaň!